Barneidrett

Hver onsdag fra 17:00 til 18:00 i Sandnes Gymsal.
Vi har også en hjemmeside på facebook som heter: ØTTIK Barneidretten. Informasjon kommer også på denne siden.

Trenere er:

  • Tara Helena Örbak-Haugenes, kan nåes på – 938 59 764