Skigruppa

  • Organiserer skitrening i ØTTIK
  • Har rulleski til utlån (fra kl 16:00)
  • Trener mandag kl 18:00

Kontaktperson 

Bern Byklum Bjerke

Tlf: 926 10 169